Ga naar de inhoud
CamperGast » AV

AV

Algemene voorwaarden (AV) CamperGast

Je huurt een camper bij CamperGast. Wij waarderen het zeer dat je voor ons gekozen hebt. Wij doen onze uiterste best om je een goed onderhouden camper mee te geven om je zonder zorgen met veel plezier van je vakantie te laten genieten. De mensen die na je komen, willen van hetzelfde, onbezorgd genieten. Wij stellen het dan ook erg op prijs als je de camper in dezelfde staat en op tijd terugbrengt.

Onbedoeld kan er tijdens je vakantie altijd wat voorvallen, dat begrijpen we. Om de spelregels en verantwoordelijkheden duidelijk en transparant te communiceren zijn de volgende AV opgesteld.

Definities:

 • CamperGast; Handelsnaam éénmanszaak, eigenaar: Gerald Mulder, gevestigd aan de Molenstraat 10 te Prinsenbeek en ingeschreven onder KvK-nummer 80834205;
 • CamperGastheer: Particuliere Verhuurder die zijn Kampeermiddel verhuurt middels bemiddeling van CamperGast;
 • Verhuurder: eigenaar van het Gehuurde beschikbaar gesteld voor de verhuur;
 • Huurder: de natuurlijke persoon die een camper huurt van de Verhuurder;
 • Huurovereenkomst: de overeenkomst die tussen Huurder en Verhuurder tot stand komt via de reserveringsprocessen van CamperGast, waarbij CamperGast in zijn hoedanigheid van handelsagent (zoals bedoeld in artikel 1:5a lid 2 sub b Wet op het financieel toezicht) uitsluitend optreedt voor rekening van en handelt ten behoeve van de Verhuurder;
 • Campervloot CamperGast: de campers die op naam staan van Gerald Mulder, bedoeld voor de zakelijke verhuur door CamperGast;
 • Gehuurde: Het Kampeermiddel dat door de Huurder wordt gehuurd van de Verhuurder;

CamperGast biedt campers aan die eigendom zijn van CamperGast maar bemiddelt ook voor Particuliere Verhuurders. Dit zijn zogenaamde CamperGastheren. In het geval Huurder een camper huurt van een CamperGastheer ga je een Huurovereenkomst aan met de CamperGastheer, niet met CamperGast. CamperGast verzorgt wel:

 • Het reserveringsproces via de website van CamperGast; www.campergast.nl
 • De uitgifte van het Gehuurde
 • De inname van het Gehuurde

CamperGast stelt strikte eisen aan de kwaliteit van de campers van CamperGastheren en controleert de staat van de camper, het onderhoud, de verzekering en de beschikbaarheid om er zeker van te zijn dat de Huurder zorgeloos met de camper op pad kan.

 1. Met de reserveringsaanvraag heeft Huurder het voornemen om een Huurovereenkomst met Verhuurder aan te gaan. Deze AV zijn onlosmakelijk verbonden met deze huurovereenkomst. De huurovereenkomst gaat in op het moment dat de boeking is geaccepteerd door CamperGast in het boekingssysteem. Op het moment van acceptatie verstuurt het boekingssysteem een bevestigingsmail naar het door Huurder opgegeven emailadres. Het kan zijn dat deze in jouw spam-box terecht is gekomen.
 2. CamperGast heeft het recht om de huurovereenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden zonder tussenkomst van een rechter.
 3. CamperGast heeft het recht om een andere, minimaal een gelijkwaardige, camper mee te geven dan vermeld in de Huurovereenkomst. Het aantal zit- en slaapplaatsen is bij de vervangende camper gelijk of meer dan de origineel gereserveerde camper.
 4. De camper wordt meegegeven met minimaal één volle gasfles.
 5. De huurprijs is inclusief 1.750 vrije kilometers per week of 250 kilometers per dag. Meer kilometers kosten €0,20 per kilometer en worden ingehouden van de borg.
 6. Huurder en reisgezelschap mogen niet roken in de camper. Gebeurt  het toch, dan brengt CamperGast € 350,- voor schoonmaakkosten in rekening.
 7. De camper mag niet zonder toestemming van CamperGast worden gebruikt op festivals, evenementen of wedstrijden.
 8. In principe mag er geen hond of ander huisdier mee in de camper. Uitzondering kan eventueel worden gemaakt na overleg met en toestemming van CamperGast.
 9. De bestuurder van de camper moet minstens 24 jaar zijn en minstens twee jaar rijbewijs B hebben.
 10. Bij het ophalen van de camper moet de persoon met de naam die op de Huurovereenkomst staat, dus degene die geboekt heeft, de camper ophalen. Hierbij dienen dubbele identificatiedocumenten overlegd te worden. D.w.z. een geldig rijbewijs én een geldig paspoort of ID-kaart. CamperGast maakt een kopie van de documenten. Zonder dubbele identificatie wordt de camper niet meegegeven. Deze maatregel is opgelegd door onze verzekeraar.
 11. We vragen ook een borgsom. De borgsom is even hoog als het eigen risico per schade-moment en bedraagt € 1.000,-. Dat bedrag stort CamperGast binnen twee weken na terugkomst op het rekeningnummer die Huurder bij het boeken hebt ingevuld mits er geen schade is ontstaan door Huurder’s toedoen tijdens de Huurperiode. Is er iets niet in orde? Dan verrekent CamperGast dat met de borgsom, uiteraard met uitleg erbij. Bij diefstal van de camper houden we de volledige borgsom in. Zien we na het inleveren alsnog een schade, dan brengt CamperGast die ook in rekening.
 12. De borgsom van €1.000,- dient voor vertrek voldaan te zijn. Dit kan vooraf per bankoverschrijving o.v.v. het reserveringsnummer. En er kan gepind worden bij het ophalen van de camper.
 13. Per schademoment wordt er eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico van €1.000,- per schademoment. Elk schademoment heeft een eigen risico van €1.000,- M.a.w. wordt er bijvoorbeeld op dag 1 de voorbumper er af gereden t.w.v. €800,- Dan is dit één schademoment. Dan wordt er €800,- in rekening gebracht. Wordt op dag 5 de achterbumper er af gereden t.w.v. €500,- dan is dat schademoment 2. Er wordt dan €500,- in rekening gebracht. In totaal wordt er dan €1.300,- in rekening gebracht. De kosten voortvloeiend uit de som van schademomenten wordt eerst verrekend met de borg. Is de som van deze kosten meer dan de borg dan wordt het verschil middels een factuur in rekening gebracht. De betalingstermijn van deze factuur is 2 weken.
 14. Ben je lekker op weg en kom je tot de conclusie dat je de camper langer wilt huren? Begrijpelijk! Maar dat kan alleen na een schriftelijke (lees: e-mail) bevestiging van CamperGast.
 15. Levert Huurder de camper later in dan vermeld op de Huurovereenkomst? Dan brengt CamperGast  € 350,- in rekening voor de eerste dag dat Huurder de camper te laat terug brengt. Elke daaropvolgende dag kost Huurder € 250,- extra.
 16. Staat de gereserveerde camper niet klaar op de dag van vertrek? Dan krijgt Huurder geld van terug van Verhuurder voor elke dag die van de Huurperiode af gaat. Dat verrekent CamperGast met het Huurbedrag. Heeft CamperGast wel een andere camper voor Huurder, dan moet Huurder die accepteren.
 17. Valt de camper voor of tijdens de vakantie uit? Dan is CamperGast of Verhuurder daar niet voor aansprakelijk.
 18. Huurder is verplicht de camper weer netjes in te leveren? Dat betekent van binnen en van buiten schoon, met een lege afvalwatertank, een lege toiletcassette en een volle brandstoftank. Moet CamperGast naderhand zelf schoonmaken, dan brengt CamperGast dat in rekening: buitenkant € 100,-, binnenkant € 100-, vuilwaterafvoer € 45,-, toiletcassette € 100,-, brandstoftank vullen € 50,- + kosten brandstof.
 19. Wil Huurder sowieso dat CamperGast de camper voor Huurder schoonmaakt? Geef dit dan aan bij het reserveren. Dit geldt niet voor de toiletcassette en de vuilwatertank, deze moet Huurder altijd zelf schoonmaken.
 20. Als Huurder met de auto de camper op komt halen kan de auto bij ons in de straat geparkeerd worden, dit is wel op eigen risico.
 21. Is Huurder op pad en gaat er iets stuk of is er schade aan het Gehuurde? Geef het dan op dezelfde dag nog aan CamperGast door. Dan heeft CamperGast de tijd om reservemateriaal te bestellen of reparaties voor te bereiden. Wil Huurder onderweg iets laten repareren? Overleg dat dan vooraf met CamperGast en wacht onze schriftelijke toestemming af, anders zijn de kosten voor Huurder.
 22. Huurder is zelf aansprakelijk voor diefstal, schade of verlies van de camper. Ook voor schade die de verzekering niet dekt, zoals joyriding of rijden onder invloed.
 23. Alle kosten die Huurder onderweg maakt voor brandstof, tol, parkeren, olie of gas zijn voor Huurder’s rekening.
 24. Krijgt Verhuurder na het inleveren van de camper een bekeuring of een rekening voor tol binnen uit Huurder’s huurperiode? Dan brengt Verhuurder dat bedrag alsnog in rekening, verhoogd met € 20,- administratiekosten.
 25. Wil Huurder annuleren? Doe dat dan via e-mail. De annulering is pas geldig nadat CamperGast die heeft bevestigd. Die bevestigingsdatum is geldend.
 26. Krijgt Huurder geld terug bij annulering? Jazeker. Dat gaat volgens deze verdeelsleutel:
  • tot 10 weken voor vertrek: 75% van het huurbedrag.
  • tot 6 weken voor vertrek: 50% van het huurbedrag.
  • tot 2 weken voor vertrek: 10% van het huurbedrag.
  • laatste twee weken voor vertrek: 0% van het huurbedrag.
 27. CamperGast is gerechtigd de Huurovereenkomst te annuleren indien de Huurder niet binnen 2 dagen na de gestelde startdatum en -tijd zoals in de Huurovereenkomst staat vermeld zich bij CamperGast heeft gemeld dan wel een vertraging heeft doorgegeven. Hierop zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing zoals vermeld in artikel 25.
 28. CamperGast en CamperGastheren hun campers zijn WA+ Casco verzekerd, inclusief pechhulp. Tenzij expliciet anders vermeld op de website van CamperGast. Huurder’s eigen risico is € 1000,- per schademoment, wat evenveel is als de borg. In geval van schade wordt eerst het eigen risico/ waarborg aangesproken.
 29. Maakt Huurder schade aan de camper door drank, drugs, medicijnen of andere redenen die Huurder’s rijvaardigheid hebben beïnvloed? Dan brengt CamperGast de volledige schade bij Huurder in rekening en wordt er geen aanspraak gemaakt op de verzekering.
 30. Indien er door toedoen van Huurder extra werkzaamheden ontstaan voor CamperGast die redelijkerwijs niet tot de werkzaamheden behoren binnen de Huurovereenkomst, zullen deze extra werkzaamheden in rekening worden gebracht aan Huurder met een uurtarief van €85,- incl. btw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderdelen ophalen, camper naar schadehersteller brengen, enz. 
 31. CamperGast is niet aansprakelijk voor schade aan de persoon of bezittingen van Huurder of Huurder’s reisgezelschap als gevolg van uitvoering van deze Huurovereenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid van CamperGast of CamperGastheer.
 32. Indien CamperGast en/ of CamperGastheer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van CamperGast en/ of CamperGastheer beperkt tot de Huurprijs die door voor het huren van de camper betaald is. 
 33. Tankt Huurder de verkeerde brandstof of doet Huurder brandstof in de watertank? Dan moet CamperGast die schade helaas in rekening brengen.
 34. De camper mag gebruikt worden in de landen genoemd op de groene kaart met uitzondering van BY (Wit Rusland), MA (Marokko), TN (Tunesië) en UA (Ukraïne).
 35. Huurder moet het oliepeil en de bandenspanning van een kampeerauto op niveau (laten) houden. 
 36. Huurder moet CamperGast zo spoedig informeren over: 
  • het redelijke vermoeden of de zekerheid dat de werking van de kilometerteller verstoord is; 
  • dat er iets gebeurd is waardoor er schade aan, of schade met of door de camper is gekomen, of dat dit soort schade best eens zou kunnen gaan ontstaan; 
  • het kapot gaan van het de camper;
  • de vermissing van de camper of van onderdelen/ toebehoren; 
  • dat Huurder op een andere manier de macht over de camper of over dat wat er bij hoort kwijt is geraakt; 
  • dat er beslag is gelegd op de camper;
   en over andere omstandigheden waarover CamperGast redelijkerwijs geïnformeerd moet worden. 
 37. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing van de camper is Huurder verplicht:
 • om melding te doen bij de politie ter plaatse;
 • om zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekendschadeaangifteformulier aan CamperGast over te leggen;
 • om op geen enkele manier schuld te erkennen.

Zoals je ziet, zijn dit vrij standaard spelregels. Helaas zijn die nodig voor de verzekering en omdat er ook nog steeds mensen zijn die het niet zo nauw nemen met de afspraken. We hopen dat je hiervoor begrip hebt. Een prettige reis!

× WhatsApp CamperGast!